Samtalsterapi

Jag erbjuder professionell samtalsterapi i centrala Västerås när det handlar om svårigheter i nära relationer, upplevd stress och oro, ångest, utmattning och depression. I vissa fall är det svårt att veta vad det är som egentligen orsakar upplevelsen av stress eller obehag, tillsammans kan vi komma till rätta med problemen och finna en lösning för att Du ska må bättre. Samtalsterapi innebär att Du kommer till mig som samtalsterapeut med ett behov av samtalsstöd. I samtalet hjälper jag Dig att skapa en individuellt utformad plan och målbild för att Du på egen hand ska kunna träna på dina utmaningar inför vårt nästa samtal. När vi träffas igen går vi igenom dina upplevelser och ser på nya utmaningar för att Du ska komma vidare i din personliga utveckling och komma i bättre balans. Jag som samtalsterapeut använder mig av olika teorier och tekniker för att tydliggöra svårigheter och framsteg. Ett exempel kan vara att använda ett så kallat tankeschema för att synliggöra automatiska negativa tankar. Samtalen är 60 minuter, antalet varierar men ofta handlar det om en serie på 10-20 tillfällen, det är helt upp till Dig och ditt behov.

Parterapi

I de flesta relationer kan det ibland förekomma svårigheter med att kommunicera, att förstå varandra och skapa utrymme för att få en bättre gemenskap. Jag har erfarenhet att arbeta med par i familjerådgivning i olika städer och upplever att det för många varit en stor hjälp för att komma vidare i sin relation.  

Jag kan även erbjuda handledning individuellt och i grupp inom olika yrkesgrupper i Västerås exempelvis vårdpersonal, skolpersonal och liknande. Handledningen syftar till att skapa ökade möjligheter för grupper att kommunicera, skapa struktur och gemensamma målbilder för att komma vidare i sin grupputveckling.

På min mottagning Samtalsbyrån i centrala Västerås (se under kontakt för vägbeskrivning) finns tider för samtalsterapi med korta väntetider. Jag lägger stor vikt vid att skapa en varm och genuin kontakt för att bidra till en positiv samtalsmiljö. Min legitimation innebär att jag jobbar under socialstyrelsens överinseende och självklart råder sekretess utanför terapirummet.