GDPR

GDPR och personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 reglerar EU’s Dataskyddsförodning, GDPR, hur personuppgifter skall hanteras hos Samtalsbyrån IC. Förordningen syftar till ökad kontroll och säkerhet kring hur personuppgifter hanteras, lagras och används.

Syfte med hantering av personuppgifter

Samtalsbyrån IC hanterar dina personuppgifter av olika skäl som ytterst handlar om möjligheten att bedriva en privat terapimottagning som erbjuder god och säker behandling. I Sverige ersätter dataskyddsförordningen, tillsammans med den kompletterande dataskyddslagen, personuppgiftslagen.

Lagringstid

Samtalsbyrån IC sparar klientanteckningar medan du är pågående klient, vilket innebär att de raderas efter du avslutat din terapi senast året efter du avslutad terapin.

Dina rättigheter

Du behöver som klient hos Samtalsbyrån IC aktivt samtycka till hantering av dina personuppgifter, vilket görs automatiskt i samband med ditt första besök.
Detta samtycke kan du när som helst ta tillbaka. Om detta tas tillbaka kan kontakten med oss inte fortsätta på grund av skyldigheter att arbeta som behandlare. Du kan få information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig hos oss. Du kan lämna klagomål om hur dina personuppgifter hanteras till datainspektionen.

Våra regler om sekretess och säkerhet

För alla klientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana Samtalsbyrån IC använder exempelvis i journalanteckningar, gäller de regler om sekretess och tystnadsplikt samt att vi följer Offentlighets- och sekretesslagen