Om mig

Ingela Carlsson

Jag är legitimerad sjuksköterska (1988) och har grundutbildning i psykoterapi steg 1, inriktning KBT Kognitiv Beteende Terapi samt Dynamisk Terapi (2006). Jag har även kompletterat min utbildning med ACT Acceptance and Commitment Therapy (2009) och MBT, Mentaliseringsbaserad Terapi (2011) och är utbildad handledare i Kognitiv Relationell Terapi (2014). År 2019 utbildade jag mig även inom Existentiell Vägledning. 

Mina erfarenheter och kunskaper grundar sig på långvarigt arbete inom olika verksamheter. Jag har under flera år träffat personer i olika åldrar, män och kvinnor med stressrelaterade besvär, oro, ångest, depression och krisreaktioner. För de flesta som söker hjälp via samtalsterapi handlar det om en insikt i att vilja förändra sina tankar och val i livet för att kunna påverka sitt beteende i en riktning som stämmer bättre överens med de egna värderingarna. Vissa personer upplever att de av olika anledningar inte mår bra men har svårt att komma till rätta med vad det är som egentligen är problemet. Tillsammans kan vi utforska på vilket sätt problemen påverkar dig negativt samt se på olika lösningar för att komma i bättre psykisk balans i livet.  Min gedigna medicinska grundutbildning har jag kompletterat med olika psykologiska utbildningar för att på bästa sätt kunna erbjuda en individuellt anpassad samtalsterapi. Jag använder mig framför allt av Kognitiv Beteende Terapi KBT i kombination av Acceptance and Comittment Therapy ACT.

Jag har en grundutbildning i psykoterapi vilket innebär att jag kontinuerligt går i egen handledning för att öka min kompetens och hålla mig uppdaterad inom det senaste i behandlingsväg.